กระแสพระราชดำรัส ๔ ธันวาคม ๒๕๔๘

 

pic-pchuraporn.jpg

 

ภาพพระราชทานแด่สมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต FARA


FARA in detail

พระ

บิดาประเทศ ปกเกศแก้ว

บาร

มีเพริศแพร้ว แผ่ไพศาล

มี

ปรากฎทุกทิศ สถิตนาน

ปก

เกล้ากรานไพร่ฟ้า ประชาชน

เกล้า

กระหม่อมขอถวาย ปฏิญาน

ชาว

FARA จะสืบสาน งานกุศล

ฟา

ร่ามุ่งให้ความรู้ ประชาชน

ร่า

เริงทั่วทุกคน เพราะพ้นภัย

ทั่ว

แผ่นดินเราจะเสริม เติมความรัก

หน้า

ที่หลักเราจะตอบ ข้อสงสัย

ทุก

หัวข้อทุกคำถาม ความปลอดภัย

คน

สิ้นภัย พ้นทุกข์ สุขทั่วเทอญ

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นายคณาทัต จันทร์ศิริ นายกก่อตั้งสมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต ฟ่าร่า

คณะกรรมการบริหารสมาคม มวลสมาชิก และ"เด็กดับไฟ"ทุกคน